praca
firma dojazd partnerzy praca

JAK DOJECHAĆ

DOJAZD DO BIURA ZARZĄDU HOTELI PIETRAK


Z CENTRUM


Jadąc od strony centrum Gniezna, na pierwszym skrzyżowaniu bez świateł skręcić w lewo - w ulicę Bluszczową,
następnie w prawo - w tzw. dojazdową (równoległą do ulicy Poznańskiej ),
skręcić pierwszą w lewo - w ulicę Głęboką i pierwszą w prawo - w ulicę Dojazd 7.


Z POZNANIA


Przy wjeździe do Gniezna ( na trasę dwupasmową ), skręcić pierwszą w prawo - w ulicę Swarzędzką,
następnie pierwszą w lewo ( równoległa do Poznańskiej ) tzw. dojazdową,
następnie pierwszą w prawo w ulicę Kostrzyńską i pierwszą w lewo - w ulicę Dojazd 7


ZAPRASZAMY NA PARKING MIESZCZĄCY SIĘ PRZED BIUREM FIRMY PIETRAK